Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78132
Title: Phân tích hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long chi nhánh Cần Thơ
Authors: Lê, Long Hậu
Nguyễn, Thị Ngọc Ánh
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hoạt động huy động vốn của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long Chi nhánh Cần Thơ. Từ đó, đề xuất một số giải pháp và kiến nghị đề có thể góp phần nâng cao hoạt động cũng như khả năng cạnh tranh trong việc huy động vốn của ngân hàng.
Description: 59 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78132
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.35 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.