Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78137
Title: Mức sẵn lòng chi trả của người tiêu dùng tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đối với sản phẩm từ dế
Authors: Huỳnh, Việt Khải
Nguyễn, Thị Ngọc Hân
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu thực hiện nhằm khảo sát người tiêu dùng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh để xác định nhận thức và thị hiếu đối với sản phẩm từ dế thông qua mức sẵn lòng chi trả của người tiêu dùng. Từ đó, nghiên cứu góp phần kiến nghị giúp nâng cao nhận thức về nhu cầu sử dụng và phát triển sản phẩm từ dế phù hợp với người tiêu dùng, đồng thời thích ứng với biến đổi khí hậu.
Description: 65 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78137
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.39 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.254.173


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.