Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78177
Nhan đề: Phân tích hiệu quả tài chính vụ Đông Xuân của nông hộ trồng lúa tại huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang
Tác giả: Nguyễn, Xuân Thuận
Nguyễn, Minh Kha
Từ khoá: Kinh tế nông nghiệp
Năm xuất bản: 2022
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích hiệu quả tài chính vụ Đông Xuân của nông hộ trồng lúa tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tài chính trong thời gian tới .
Mô tả: 70 tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78177
Bộ sưu tập: Trường Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.64 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.77.73


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.