Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7818
Title: Khảo sát tinh hình sử dụng thuốc và hóa chất trong nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) thâm canh ở tỉnh Bạc Liêu
Authors: Trần, Minh Phú
Lê, T Mỹ Anh
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện thông qua phỏng vấn 60 hộ nuôi tôm thẻ chân trắng ở huyện Hòa Bình và thành phố Bạc Liêu của tỉnh Bạc Liêu nhằm cung cấp thông tin về tình hình sử dụng thuốc hóa chất, các bệnh thường gặp và kỷ thuật nuôi tôm. Kết quả cho thấy các biểu hiện bệnh thường xuất hiện trên tôm thẻ chân trắng là bệnh gan tụy (53,3%- 83,3%) và phân trắng với tỷ lệ (36,7%- 50,0%) do người nuôi báo cáo. Các loại kháng sinh được sử dụng nhiều nhất là cotrim (20%-30%), oxytetracycline (13,3%-20%) và ciprofloxacin (13,3%-20%). Những loại thuốc kháng sinh mà các hộ nuôi tôm thẻ chân trắng sử dụng nằm trong danh mục thuốc cấm của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn như chloramphenicol (cấm năm 2005), enrofloxacin (cấm năm 2012) và ciprofloxacin (cấm năm 2016) đã được đưa vào danh mục kháng sinh cấm sử dụng. Hầu hết các hộ nuôi sử dụng chế phẩm vi sinh nhằm tăng tiêu hóa thức ăn và cải thiện chất lượng nước dù chất lượng thì không rõ ràng. Các loài vi sinh phổ biến là Bacillus subtilis, B. licheniformis and B. acidophilus. Vì vậy cần phổ biến cho người nuôi kỹ hơn về sử dụng thuốc và hóa chất hiệu quả để bảo đảm về tính an toàn vệ sinh thực phẩm.
Description: 14tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7818
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
556.78 kBAdobe PDF
Your IP: 18.207.98.97


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.