Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/781
Title: Agribank - Chi nhánh Thanh Hóa: 30 năm xây dựng và phát triển
Authors: Tuấn Hưng
Keywords: Agribank
Chi nhánh Thanh Hóa
Xây dựng
Phát triển
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 3+4 .- Tr.115-117
Abstract: Được thành lập ngày 18/05/1988 sau gần 30 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay, Agribank Thanh hóa trở thành chi nhánh loại 1 và là một trong những đơn vị có quy mô hoạt động lớn nhất hệ thống Agribank cả nước. Năm 2017 là năm phát triển vượt bậc đối với Agribank Thanh Hóa. Chi nhánh đã hoàn thành toàn diện và vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước; đảm bảo thu nhập và đời sống cho người lao động.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/781
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.36 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.212.120.195


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.