Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/781
Nhan đề: Agribank - Chi nhánh Thanh Hóa: 30 năm xây dựng và phát triển
Tác giả: Tuấn Hưng
Từ khoá: Agribank
Chi nhánh Thanh Hóa
Xây dựng
Phát triển
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Ngân hàng;Số 3+4 .- Tr.115-117
Tóm tắt: Được thành lập ngày 18/05/1988 sau gần 30 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay, Agribank Thanh hóa trở thành chi nhánh loại 1 và là một trong những đơn vị có quy mô hoạt động lớn nhất hệ thống Agribank cả nước. Năm 2017 là năm phát triển vượt bậc đối với Agribank Thanh Hóa. Chi nhánh đã hoàn thành toàn diện và vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước; đảm bảo thu nhập và đời sống cho người lao động.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/781
ISSN: 0866-7462
Bộ sưu tập: Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.36 MBAdobe PDFXem
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.