Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78203
Title: Tác động của đại dịch COVID-19 đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp siêu nhỏ tại thành phố Cần Thơ
Authors: Phan, Anh Tú
Nguyễn, Thị Kiều Diễm
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá và phân tích tác động của COVID-19 đối với các doanh nghiệp siêu nhỏ tại thành phố Cần Thơ. Từ đó đề xuất giải pháp nhằm hỗ trợ sự phục hồi và tăng trưởng doanh số cho các doanh nghiệp siêu nhỏ tại thành phố Cần Thơ
Description: 91 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78203
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.45 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.