Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78220
Nhan đề: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn nuôi trồng chế biến thực phẩm sạch Tân Phát
Tác giả: Lê, Thị Diệu Hiền
Trần, Thái Ngọc
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2022
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH nuôi trồng chế biến thực phẩm sạch Tân Phát, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty
Mô tả: 84 tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78220
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.01 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.241.39


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.