Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7827
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng trải nghiệm khách hàng đến lòng trung thành khách hàng – Trường hợp các ngân hàng thương mại cổ phần ở Thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Hoa
Lê, Quang Tuyến
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Xác định những yếu tố của quản trị trải nghiệm và những ảnh hưởng của nó đến lòng trung thành khách hàng từ đó đưa ra các hàm ý quản trị giúp nâng cao trải nghiệm cho khách hàng, duy trì lòng trung thành của khách hàng đối với ngân hàng thương mại cổ phần và cũng đồng thời giúp các ngân hàng xây dựng được hành ảnh tốt đối với khách hàng.
Description: 137 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7827
ISSN: B1507864
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.04 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.