Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78272
Title: TRÍCH XUẤT NỘI DUNG VĂN BẢN TỪ VIDEO BÀI GIẢNG
Authors: Lưu, Tiến Đạo
Tăng, Quang Khải
Keywords: KHOA HỌC MÁY TÍNH
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Trong những năm gần đây, dịch Covid-19 đã khiến cho số khóa học online nói chung và số lượng video bài giảng nói riêng đang tăng lên nhanh chóng và sự phổ biến của các khóa học mở trực tuyến khổng lồ trong các tổ chức học thuật ngày căng tăng. Trong luận văn này, chúng tôi đề xuất một cách tiếp cận truy xuất video bài giảng tự động. Đầu tiên, video bài giảng được phân thành các khung hình chính và sau đó, thông tin văn bản được nhúng trong mỗi khung hình chính sẽ được trích xuất. Tiếp theo là vấn đề về phát hiện và nhận dạng văn bản. Về việc phát hiện văn bản, chúng tôi đề xuất phương pháp áp dụng các mô hình mạng nơ-ron (cụ thể là mô hình CRAFT) để tối ưu hóa vị trí văn bản trong hình ảnh. Để nhận dạng văn bản, chúng tôi sử dụng VietOCR để nhận dạng tiếng Việt. Kết quả thử nghiệm cho thấy phương pháp tiếp cận của chúng tôi cho hiệu quả cao trong việc phát hiện và nhận dạng nội dung văn bản tiếng Việt cũng như nâng cao tốc độ và độ chính xác của việc truy xuất văn bản từ video bài giảng.
Description: 47 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78272
Appears in Collections:Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.32 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.209.138


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.