Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78276
Title: XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐẶT VÉ XE TRỰC TUYẾN CÓ TÍCH HỢP CHATBOT
Authors: Lưu, Tiến Đạo
Hứa, Quốc Thi
Trần, Thanh Trúc
Keywords: KHOA HỌC MÁY TÍNH
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0, hoạt động chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ ở hầu hết các loại hình doanh nghiệp, ngay cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Để tồn tại và phát triển các hãng xe khách cũng không thể đứng ngoài “sân chơi” chuyển đổi số. Các nhà xe cần có một giải pháp công nghệ quản trị bán vé xe trực tuyến để tối ưu vận hành, giảm chi phí và tăng doanh thu. Xuất phát từ vấn đề thực tế trên, luận văn này thực hiện đề tài “Xây dựng hệ thống đặt vé xe trực tuyến có tích hợp chatbot”. Hệ thống được xây dựng dựa trên Laravel framework, hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL và mã nguồn mở Rasa nhằm giúp các nhà xe tương tác với khách hàng dễ dàng và hiệu quả hơn cách thức truyền thống.
Description: 74 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78276
Appears in Collections:Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.17 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.173


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.