Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78278
Title: Điều tra hiện trạng kỹ thuật và sử dụng thức ăn trong nuôi ếch (Rana rugulosa) tại tỉnh An Giang
Authors: Trần, Thị Thanh Hiền
Hồ, Thế Bảo
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sán
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài điều tra hiện trạng kỹ thuật và sử dụng thức ăn trong nuôi ếch (Rana rugulosa) tại tỉnh An Giang được thực hiện thông qua việc phỏng vấn trực tiếp 25 hộ nuôi. Các thông tin thu thập gồm: (1) Các thông tin kỹ thuật (2) Sử dụng thức ăn và (3)đánh giá hiệu quả mô hình nuôi. Mô hình nuôi chủ yếu là nuôi trong bể xi măng. Mùa vụ thả nuôi quanh năm nhưng chủ yếu tháng 1-4. Kích cỡ giống trung bình 8g/con, mật độ thả trung bình 158 con/m2 . Nguồn thức ăn 100% thức ăn công nghiệp dùng cho nuôi ếch, lượng thức ăn cho ăn 7-8% trọng lượng thân, kích cỡ thức ăn tùy vào từng giai đoạn Hàm lượng dinh dưỡng thức ăn: độ đạm 30%, hàm lượng béo 4-5%. Một số bệnh phổ biến xuất hiện trong quá trình nuôi như: mù mắt quẹo cổ, xuất huyết, chướng hơi và lở loét. Thời gian nuôi ếch dao động từ 70-120 ngày, năng suất đạt 20-35 kg/m2, tổng chi phí trung bình là 24.7 nghìn đồng/kg trong đó thức ăn chiếm 89,5%, lợi nhuận trung bình 7.7 nghìn đồng/kg
Description: 15tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78278
Appears in Collections:Trường Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.34 MBAdobe PDF
Your IP: 44.212.99.208


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.