Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78278
Nhan đề: Điều tra hiện trạng kỹ thuật và sử dụng thức ăn trong nuôi ếch (Rana rugulosa) tại tỉnh An Giang
Tác giả: Trần, Thị Thanh Hiền
Hồ, Thế Bảo
Từ khoá: Nuôi Trồng Thủy Sán
Năm xuất bản: 2022
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Đề tài điều tra hiện trạng kỹ thuật và sử dụng thức ăn trong nuôi ếch (Rana rugulosa) tại tỉnh An Giang được thực hiện thông qua việc phỏng vấn trực tiếp 25 hộ nuôi. Các thông tin thu thập gồm: (1) Các thông tin kỹ thuật (2) Sử dụng thức ăn và (3)đánh giá hiệu quả mô hình nuôi. Mô hình nuôi chủ yếu là nuôi trong bể xi măng. Mùa vụ thả nuôi quanh năm nhưng chủ yếu tháng 1-4. Kích cỡ giống trung bình 8g/con, mật độ thả trung bình 158 con/m2 . Nguồn thức ăn 100% thức ăn công nghiệp dùng cho nuôi ếch, lượng thức ăn cho ăn 7-8% trọng lượng thân, kích cỡ thức ăn tùy vào từng giai đoạn Hàm lượng dinh dưỡng thức ăn: độ đạm 30%, hàm lượng béo 4-5%. Một số bệnh phổ biến xuất hiện trong quá trình nuôi như: mù mắt quẹo cổ, xuất huyết, chướng hơi và lở loét. Thời gian nuôi ếch dao động từ 70-120 ngày, năng suất đạt 20-35 kg/m2, tổng chi phí trung bình là 24.7 nghìn đồng/kg trong đó thức ăn chiếm 89,5%, lợi nhuận trung bình 7.7 nghìn đồng/kg
Mô tả: 15tr.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78278
Bộ sưu tập: Trường Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.34 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.117.191


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.