Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7828
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm chăm sóc da mặt của người tiêu dùng nữ tại Thành phố Cần Thơ
Authors: Khưu, Ngọc Huyền
Lê, Gia Linh
Keywords: Marketing
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn sản phẩm chăm sóc da mặt của khách hàng nữ ở thành phố Cần Thơ. Qua đó, đề xuất một số giải pháp nhằm giúp các doanh nghiệp trong nước kinh doanh sản phẩm chăm sóc da mặt cải thiện sản phẩm góp phần thu hút khách hàng trong thời gian tới.
Description: 106 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7828
ISSN: B1503765
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.35 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.