Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7828
Nhan đề: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm chăm sóc da mặt của người tiêu dùng nữ tại Thành phố Cần Thơ
Tác giả: Khưu, Ngọc Huyền
Lê, Gia Linh
Từ khoá: Marketing
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn sản phẩm chăm sóc da mặt của khách hàng nữ ở thành phố Cần Thơ. Qua đó, đề xuất một số giải pháp nhằm giúp các doanh nghiệp trong nước kinh doanh sản phẩm chăm sóc da mặt cải thiện sản phẩm góp phần thu hút khách hàng trong thời gian tới.
Mô tả: 106 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7828
ISSN: B1503765
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.35 MBAdobe PDF
Your IP: 34.200.222.93


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.