Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7829
Title: Nghiên cứu khả năng nuôi sinh khối artemia trong môi trường nước muối biển kết hợp bioflocs
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Vân
Võ, Trần Như Quỳnh
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Trong thí nghiệm này Artemia được nuôi ở 3 tỷ lệ thay thế (TLTT) nước biển bằng nước muối là 0% (đối chứng); 50 và 100% với hai phương thức có và không có ứng dụng bio-floc, kết hợp của hai nhân tố này cho ra tổ hợp gồm 8 nghiệm thức (NT), có ba lần lặp lại cho mỗi NT. Artemia được bố trí nuôi trongcác bình nhựa có thể tích 5L chứa 3L nước nuôi, mật độ 500 nauplii/L, độ mặn 30‰ và được theo dõi trong 4 tuần. Trong hai ngày đầu Artemia được cho ăn tảo tươi Chaetoceros sau đó thay thế bằng thức ăn chuyên dụng cho Artemia. Đối với các NT ứng dụng bio-floc, rỉ đường được đưa vào bể nuôi từ ngày thứ 5 và tuần tự bổ sung sau đó theo hàm lượng TAN trong nước. Kết quả thí nghiệm cho thấy đa số các chỉ tiêu theo dõi trong thí nghiệm như tỷ lệ sống, tăng trưởng và các chỉ tiêu sinh sản cũng như sinh khối đều khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) giữa các nghiệm thức ngoại trừ tỷ lệ tham gia sinh sản, việc này cho thấy nuôi Artemia bằng nước muối là hoàn toàn có thể và việc áp dụng bio-floc mang lại hiệu quả hơn như Artemia khi nuôi kết hợp bio-floc thì thu được sinh khối cao hơn so với các nghiệm thức đối chứng cùng mức thay thế. Nhìn tổng thể thì việc ứng dụng bio-floc mặc dù không tăng sinh khối thu có ý nghĩa so với nuôi trong nước biển bình thường nhưng nó tiết giảm được khoảng 13,3% thức ăn và lượng nước thay thế cũng như công lao động.
Description: 13tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7829
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
431.39 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.6.6


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.