Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7831
Title: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH thương mại dịch vụ CATA
Authors: Nguyễn, Thị Diệu
Lê, Ngọc Ngân
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ CATA qua 3 năm, từ năm 2015 đến năm 2017. Từ đó, đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh cho công ty.
Description: 70 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7831
ISSN: B1502264
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.46 MBAdobe PDF
Your IP: 3.231.166.56


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.