Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7831
Nhan đề: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH thương mại dịch vụ CATA
Tác giả: Nguyễn, Thị Diệu
Lê, Ngọc Ngân
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ CATA qua 3 năm, từ năm 2015 đến năm 2017. Từ đó, đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh cho công ty.
Mô tả: 70 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7831
ISSN: B1502264
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.46 MBAdobe PDF
Your IP: 3.231.166.56


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.