Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7832
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua điện thoại thông minh thương hiệu SAMSUNG của sinh viên Khoa Kinh tế Trường Đại học Cần Thơ
Authors: Ngô, Mỹ Trân
Trần, Thị Kim Ngân
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Description: 75 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7832
ISSN: B1502387
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.18 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.