Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7834
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn mua điện thoại OPPO của sinh viên Khoa Kinh tế Trường Đại học Cần Thơ
Authors: Lê, Tấn Nghiêm
Trần, Thị Huỳnh Như
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng sử dụng điện thoại Oppo của sinh viên khoa Kinh Tế trường Đại học Cần Thơ. Ước lượng mức độ tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua điện thoại thương hiệu Oppo của sinh viên Khoa Kinh tế trường Đại học Cần Thơ. Đề xuất các hàm ý quản trị nhằm thu hút khách hàng chọn mua và sử dụng sản phẩm của Oppo.
Description: 72 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7834
ISSN: B1502404
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.65 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.143.26


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.