Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78353
Title: Tác động của tiếp cận nguồn nhân lực đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp tại Đan Mạch
Authors: Phan, Anh Tú
Đặng, Thị Ngọc Linh
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tác động của tiếp cận nguồn nhân lực đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp tại Đan Mạch, từ đó đề xuất hàm ý nghiên cứu về chính sách nhằm giải quyết thực trạng thiếu nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.
Description: 80 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78353
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.21 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.