Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/784
Title: Những dấu ấn nổi bật của NHCSXH năm 2017
Authors: Hoàng Thủy
Keywords: Ngân hàng chính sách xã hội
Dấu ấn nổi bật
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 3+4 .- Tr.120-121
Abstract: Năm 2017 là năm thứ 15 hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) và cũng là năm ghi dấu ấn nổi bật nhiều hoạt động của NHCSXH, là năm NHCSXH có lượng vốn tín dụng chính sách cho vay mới lớn nhất từ trước đến nay, đạt gần 60.000 tỷ đồng, tăng lên 5.000 tỷ đồng so với năm 2016. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho hơn 2,1 lượt triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, góp phần giúp trên 400 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo; gần 210 nghìn lao động có việc làm; 62 nghìn học sinh, sinh viên (HSSV) có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; trên 1,2 triệu công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; gần 41 nghìn căn nhà ở cho hộ nghèo...
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/784
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.53 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.