Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78501
Nhan đề: Điều tra hiện trạng kỹ thuật và sử dụng thức ăn trong nuôi ếch (Rana rugulosa) tại tỉnh Đồng Tháp
Tác giả: Trần, Thị Thanh Hiền
Huỳnh, Nguyễn Diễm My
Từ khoá: Nuôi Trồng Thủy Sán
Năm xuất bản: 2022
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Đề tài điều tra hiện trạng kỹ thuật và sử dụng thức ăn trong nuôi ếch (Rana rugulosa) tại tỉnh Đồng Tháp được thực hiện thông qua việc phỏng vấn trực tiếp 30 hộ nuôi.Các thông tin thu thập gồm: (1) Các thông tin kỹ thuật nuôi, (2) sử dụng thức ăn và (3) các chỉ tiêu về tài chính mô hình. Kết quả cho thấy, các hộ nuôi ếch trong hệ thống vèo, diện tích mỗi vèo trung bình là 40,2 m2 /vèo, độ sâu trung bình là 1,2 m. Mật độ thả ếch trung bình là 170 con/m2 , kích cỡ thả trung bình 7,53 g/con. Thời gian nuôi trung bình 80 ngày, kích cỡ ếch thu hoạch trung bình 220 g/con, năng suất trung bình 17 kg/m2 . Mô hình nuôi ghép cá tra và cá hường có mật độ trung bình là 8 con/m2 , kích cỡ thu hoạch trung bình 791 g/con. Tất cả các hộ sử dụng thức ăn công nghiệp trong quá trình nuôi, FCR trung bình là 1,35.Thức ăn cho ếch có hàm lượng đạm trung bình 30%, hàm lượng béo trung bình 4,7%. Chi phí thức ăn chiếm 58% tổng chi phí. Số lần cho ăn và hệ số FCR là hai nhân tố ảnh hưởng đến năng suất ếch nuôi.
Mô tả: 13tr.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78501
Bộ sưu tập: Trường Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
812.82 kBAdobe PDF
Your IP: 3.229.117.191


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.