Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7852
Title: Đề xuất một số giải pháp marketing góp phần phát triển du lịch cộng đồng tại Cù Lao Mây tỉnh Vĩnh Long
Authors: Hoàng, Thị Hồng Lộc
Nguyễn, Thị Cẩm Tú
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá thực trạng phát triển du lịch và các chiến lược marketing hiện tại ở cù lao Mây Vĩnh Long từ 2015-2017. Mục tiêu 2: Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của vùng . Đề xuất một số giải pháp marketing cho du lịch cộng đồng ở cù lao Mây
Description: 64 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7852
ISSN: B1507724
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
997.39 kBAdobe PDF
Your IP: 3.215.186.30


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.