Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/786
Title: Ngân hàng Chính sách Xã hội Bắc Ninh: 15 năm xây dựng và trưởng thành
Authors: Thảo Linh
Keywords: Ngân hàng chính sách xã hội
Bắc Ninh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 3+4 .- Tr.130-131
Abstract: Thực hiện nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. 15 năm qua NHCSXH tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi, tạo dấu ấn trong chặng đường xây dựng và phát triển bền vững. Qua hoạt động đã tạo được lòng tin của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, ngành và đông đảo quần chúng nhân dân, nhất là đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/786
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.59 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.