Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78607
Title: Phân tích các chỉ số tài chính trong sản xuất lúa của nông hộ ở huyện Vị Thủy tỉnh Hậu Giang
Authors: Phạm, Lê Thông
Lê, Thị Mỹ Duyên
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các chỉ số tài chính của nông hộ trồng lúa trong vụ Đông Xuân năm 2021-2022 và đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả tài chính cho nông hộ trồng lúa ở huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.
Description: 64 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78607
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.41 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.186.30


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.