Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78611
Title: Đánh giá sự chấp nhận và mức sẵn lòng trả đối với thực phẩm dế của người tiêu dùng tại tỉnh Vĩnh Long
Authors: Huỳnh, Việt Khải
Nguyễn, Thị Như Ý
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu sự chấp nhận và ước tính mức giá sẵn lòng chi trả của người dân tại tỉnh Vĩnh Long về việc sử dụng thực phẩm từ dế như một loại thực phẩm thân thiện với môi trường trong tương lai.
Description: 103 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78611
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.28 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.