Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78612
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm hữu cơ của người dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thị Phương Dung
Trần, Thái Ngọc
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích về thực trạng và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm hữu cơ của người dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp góp phần nâng cao ý định mua thực phẩm hữu cơ của người dân
Description: 79 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78612
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.16 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.241.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.