Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78673
Title: XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC TRÁI THANH LONG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ LOCKCHAIN
Authors: Cù, Vĩnh Lộc
Trần, Thanh Tú
Keywords: KỸ THUẬT PHẦN MỀM
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Ngày nay ý thức của người tiêu dùng về vấn đề an toàn thực phẩm ngày càng cao. Theo đó, họ có nhu cầu truy xuất được nguồn gốc cho thực phẩm họ muốn tiêu thụ. Vì vậy, việc các nhà sản xuất đưa ra thông tin chi tiết về các mắt xích trong chu trình cung ứng và xác thực cho các thông tin ấy là điều tất yếu. Hiểu được điều đó, nhiều hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm ra đời. Trong khi các mô hình truy xuất nguồn gốc truyền thông còn nhiều bất cập về tình minh bạch của sản phẩm, thì blockchain là giải pháp hữu hiệu. Blockchain có khả năng theo dõi toàn bộ vòng đời của sản phẩm, từ nguồn gốc cho đến tay người tiêu dùng. Ứng dụng các ưu thế của blockchain vào sản phẩm cụ thể là thanh long đề tài luận văn: “Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc trái thanh long sử dụng công nghệ blockchain” được ra đời với mong muốn đảm bảo tính minh bạch tối đa của sản phẩm và giúp người tiêu dùng có thể dễ dàng truy xuất nguồn gốc của từng trái thanh long. Đề tài được xây dựng gồm các nhóm người dùng như: Khách hàng, Nhà trồng Nhà đóng gói, Nhà Phân phối và Quản trị viên. Với từng nhóm người dùng sẽ có các chức năng và giao diện khác nhau. Nhóm Khách hàng sẽ có thể xem các thông tin về sản phẩm thanh long, các thông báo tin tức trên trang web của khách hàng. Nhóm Nhà trồng, Nhà đóng gói và Nhà Phân phối tham gia vào chuỗi liên kết của sản phẩm, cập nhật thông tin về sản phẩm, và xác thực về các thông tin cập nhật. Quản trị viên có các như năng quản lý các tài khoản nhóm Nhà trồng, Nhà đóng gói và Nhà Phân phối, tạo các tài khoản, quản lý các bảng tin thông báo, và thống kê về các sản phẩm thanh long. Ứng dụng được xây dựng trên nền web theo mô hình MERN Stack sử dụng React.js để hiển thị front-end, back-end được xây dựng bởi Express.js và Node.js và sử dụng MongoDB để lưu trữ dữ liệu. Đặc biệt hệ thống còn sử dụng Ethereum Vitual Machine, ngôn ngữ Solidity, mạng blockchain Ganache, và Trufle để xây dựng các Smart Contract nhằm lưu các thông tin trên blockchain, từ đó các thông tin này sẽ được công khai và xác thực. Nhìn chung đề tài sẽ là một ứng dụng hỗ trợ tốt cho việc truy xuất nguồn gốc thanh long. Với các chức năng, giao diện khá hoàn chỉnh, cùng với yêu cầu và phương pháp cài đặt khá đơn giản sẽ giúp người sử dụng có thể dễ dàng tiếp cận. Trong tương lai đề tài sẽ có thể phát triển thêm các chức năng cho phép các đánh giá của người dùng về sản phẩm thanh long.
Description: 67 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78673
Appears in Collections:Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.98 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.171.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.