Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78679
Title: Ảnh hưởng của góc giao đến tần suất tai nạn trung bình tại các nút giao thông cùng mức ngã tư đơn giản theo AASHTO 2010
Authors: Trần, Thị Thu Trang
Keywords: Yếu tố hình học
An toàn giao thông
Góc giao
Nút giao cung mức
Ngã tư
Rẽ phải
Rẽ trái
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường;Số 07 .- Tr.45-47
Abstract: Bài báo này, tác giả sử dụng HSM ( Highway safety manual) của tiêu chuẩn AASHTO 2010 để đánh giá ảnh hưởng của góc giao đến tần suất xuất hiện TNGT trong nút giao cùng mức ngã tư điều khiển bằng biển báo, làm cơ sở phân tích và đề xuất các giải pháp giảm thiểu phù hợp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78679
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
892.6 kBAdobe PDF
Your IP: 18.206.92.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.