Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78759
Title: Phân tích điểm đến tai nạn giao thông mọc lên từ sự xây dựng trái phép tại địa phương thị trấn Cát Tiến - Phù Cát - Bình Định
Authors: Nguyễn, Thị Út Hiền
Keywords: Tai nạn giao thông
Điểm đen
Xây dựng trái phép
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 7 .- Tr.48-50
Abstract: Bình Định: Tại thị Trấn Cát Tiến - Phù Cát theo thông tin báo S.PLVN ngày 11/7 có đăng việc sai phạm đất tại thị trấn này, qua phân tích điểm đen tai nạn giao thông, chúng tôi thấy đây là một vấn nạn tại thị trấn mới lên đô thị này. Là một chuyên gia an toàn giao thông, tác giả xin phân tích điểm đen dựa theo các yếu tố như Bình đồ, tắc ngang, tầm nhìn, điều kiện tự nhiên và một số yếu tố kỹ thuật khác tại vị trí này cũng như đề xuất hướng giải quyết tại thị trấn Cát Tiến.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78759
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
634.08 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.