Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78759
Nhan đề: Phân tích điểm đến tai nạn giao thông mọc lên từ sự xây dựng trái phép tại địa phương thị trấn Cát Tiến - Phù Cát - Bình Định
Tác giả: Nguyễn, Thị Út Hiền
Từ khoá: Tai nạn giao thông
Điểm đen
Xây dựng trái phép
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 7 .- Tr.48-50
Tóm tắt: Bình Định: Tại thị Trấn Cát Tiến - Phù Cát theo thông tin báo S.PLVN ngày 11/7 có đăng việc sai phạm đất tại thị trấn này, qua phân tích điểm đen tai nạn giao thông, chúng tôi thấy đây là một vấn nạn tại thị trấn mới lên đô thị này. Là một chuyên gia an toàn giao thông, tác giả xin phân tích điểm đen dựa theo các yếu tố như Bình đồ, tắc ngang, tầm nhìn, điều kiện tự nhiên và một số yếu tố kỹ thuật khác tại vị trí này cũng như đề xuất hướng giải quyết tại thị trấn Cát Tiến.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78759
ISSN: 1859-459X
Bộ sưu tập: Cầu đường Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
634.08 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.