Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/788
Title: Chu kỳ tài chính: kinh nghiệm quốc tế và một số gợi ý chính sách cho Việt Nam
Authors: Đỗ, Việt Hùng
Nguyễn, Vũ Phương
Nguyễn, Thị Thanh Bình
Nguyễn, Thị Minh Hằng
Nguyễn, Thị Lan Chi
Keywords: Chu kỳ tài chính
Kinh nghiệm quốc tế
Chính sách tài chính
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 3+4 .- Tr.132-137
Abstract: Chu kỳ tài chính được các tổ chức tài chính quốc tế và quốc gia đặc biệt quan tâm do tác động lớn đến hệ thống tài chính quốc tế và ngược lại. Do vậy nghiên cứu đã nắm bắt được xu hướng của chu kỳ tài chính sẽ giúp các nhà hoạch định và điều hành đưa ra được những chính sách cho phù hợp từng thời kỳ nhằm đảm bảo sự ổn định của hệ thống tài chính để có thể phát triển bền vững.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/788
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.76 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.