Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78819
Nhan đề: Phân khúc thị trường khách du lịch nội địa khi đến thành phố Cần Thơ theo lợi ích tìm kiếm
Tác giả: Phạm, Lê Hồng Nhung
Võ, Thị Linh Khoa
Từ khoá: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Năm xuất bản: 2022
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân khúc thị trường khách du lịch nội địa khi đến thành phố Cần Thơ trên chỉ tiêu phân khúc phù hợp. Từ đó, đề xuất giải pháp marketing nhằm thu hút và thỏa mãn nhu cầu của du khách trong từng phân khúc.
Mô tả: 96 tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78819
Bộ sưu tập: Trường Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.26 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.86.95


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.