Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/79012
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng mạng xã hội trong quá trình lập kế hoạch du lịch của người trẻ thành phố Cần Thơ
Authors: Phạm, Lê Hồng Nhung
Phạm, Thị Diệu Hiền
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng mạng xã hội trong quá trình lập kế hoạch du lịch của người trẻ thành phố Cần Thơ, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển chiến lược tiếp thị du lịch và đẩy mạnh mạng xã hội để phát triển du lịch của thành phố Cần Thơ trong tương lai.
Description: 114 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/79012
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.4 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.