Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7904
Title: Phân tích hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng TMCP Sài gòn Thương tín chi nhánh Long An – PGD Kiến Tường
Authors: Huỳnh, Thị Tuyết Sương
Nguyễn, Quốc Toàn
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tình hình tín dụng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) chi nhánh Long An – PGD Kiến Tường giai đoạn 2015 – đến tháng 6 năm 2018.Từ đó đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng.
Description: 67 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7904
ISSN: C1600220
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
832.39 kBAdobe PDF
Your IP: 3.92.74.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.