Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7912
Nhan đề: Phân tích các yếu tố tác động đến hành vi chuyển đổi tiêu dùng từ chợ truyền thống sang siêu thị của người tiêu dùng tại Thành phố Cần Thơ
Tác giả: Khưu, Ngọc Huyền
Lý, Vân Anh
Từ khoá: Marketing
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích các yếu tố tác động đến hành vi chuyển đổi tiêu dùng từ chợ truyền thống sang siêu thị, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện và phát triển hiệu quả hoạt động kinh doanh của các siêu thị tại TP.Cần Thơ.
Mô tả: 91 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7912
ISSN: B1503728
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.32 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.