Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7912
Title: Phân tích các yếu tố tác động đến hành vi chuyển đổi tiêu dùng từ chợ truyền thống sang siêu thị của người tiêu dùng tại Thành phố Cần Thơ
Authors: Khưu, Ngọc Huyền
Lý, Vân Anh
Keywords: Marketing
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố tác động đến hành vi chuyển đổi tiêu dùng từ chợ truyền thống sang siêu thị, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện và phát triển hiệu quả hoạt động kinh doanh của các siêu thị tại TP.Cần Thơ.
Description: 91 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7912
ISSN: B1503728
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.32 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.