Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/79155
Title: Phân tích hiệu quả tài chính mô hình trồng ớt vào mùa khô ở huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng
Authors: Trần, Thị Thu Duyên
Nguyễn, Thị Thúy Loan
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả tài chính (HQTC) và những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của hoạt động trồng ớt vào mùa khô của nông hộ ở huyện Mỹ Xuyên tỉnh Sóc trăng, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm giúp nông hộ nâng cao hiệu quả tài chính trong sản xuất ớt.
Description: 75 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/79155
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.27 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.