Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/79206
Title: Ảnh hưởng của đặc điểm đầu vào và hành vi tự học đến kết quả học tập của sinh viên năm nhất khoa Kinh Tế - trường Đại học Cần Thơ.
Authors: Ngô, Mỹ Trân
Ong, Thị Huyền Trân
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích sự ảnh hưởng của đặc điểm đầu vào và hành vi tự học đến kết quả học tập của sinh viên năm nhất khoa Kinh Tế trường Đại học Cần Thơ, từ đó đề xuất các hàm ý chính sách giúp sinh viên có thể cải thiện KQHT trong thời gian học Đại học.
Description: 127 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/79206
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.61 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.34.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.