Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/79212
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng ví điện tử trong lĩnh vực ăn uống đối với giới trẻ tại Cần Thơ
Authors: Châu, Phương Uyên
Trần, Thanh Trúc
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng ví điện tử trong lĩnh vực ăn uống đối với giới trẻ tại Cần Thơ. Qua đó đề xuất một số hàm ý quản trị về quyết định sử dụng ví điện tử trong lĩnh vực ăn uống đối với giới trẻ tại Cần Thơ
Description: 95 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/79212
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.61 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.129.52


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.