Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/79212
Nhan đề: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng ví điện tử trong lĩnh vực ăn uống đối với giới trẻ tại Cần Thơ
Tác giả: Châu, Phương Uyên
Trần, Thanh Trúc
Từ khoá: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Năm xuất bản: 2022
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng ví điện tử trong lĩnh vực ăn uống đối với giới trẻ tại Cần Thơ. Qua đó đề xuất một số hàm ý quản trị về quyết định sử dụng ví điện tử trong lĩnh vực ăn uống đối với giới trẻ tại Cần Thơ
Mô tả: 95 tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/79212
Bộ sưu tập: Trường Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.61 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.219.103


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.