Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7922
Title: Phân tích hoạt động TTQT theo phương thức L/C tại ngân hàng Sacombank chi nhánh Cần Thơ
Authors: Võ, Văn Dứt
Trần, Công Quốc
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá thực trạng hoạt động TTQT theo phương thức L/C tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Cần Thơ từ năm 2016 đến tháng 6 năm 2018. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động TTQT theo phương thức L/C tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Cần Thơ. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động TTQT theo phương thức L/C tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Cần Thơ.
Description: 83 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7922
ISSN: B1507912
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.92 MBAdobe PDF
Your IP: 54.80.173.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.