Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7922
Nhan đề: Phân tích hoạt động TTQT theo phương thức L/C tại ngân hàng Sacombank chi nhánh Cần Thơ
Tác giả: Võ, Văn Dứt
Trần, Công Quốc
Từ khoá: Kinh doanh quốc tế
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đánh giá thực trạng hoạt động TTQT theo phương thức L/C tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Cần Thơ từ năm 2016 đến tháng 6 năm 2018. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động TTQT theo phương thức L/C tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Cần Thơ. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động TTQT theo phương thức L/C tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Cần Thơ.
Mô tả: 83 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7922
ISSN: B1507912
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.92 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.