Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7932
Title: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sắm trực tuyến thông qua kênh bán hàng trực tuyến Speed L của siêu thị Lotte Mart Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Hoa
Trần, Phương Vy
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sắm trực tuyến thông qua kênh Speed L của siêu thị Lotte Mart Cần Thơ, từ đó đưa ra giải pháp làm tăng hiệu quả hoạt động của kênh bán hàng này thông qua ý định mua sắm trực tuyến của khách hàng.
Description: 76 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7932
ISSN: B1507828
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.54 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.