Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/79339
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định lựa chọn điểm đến Nam du của người dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Authors: Ngô, Mỹ Trân
Nguyễn, Đình Diễm Ái
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định lựa chọn điểm đến Nam Du của người dân quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ, từ đó đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm thu hút khách du lịch đến với quần đảo.
Description: 62 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/79339
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
778.1 kBAdobe PDF
Your IP: 3.237.34.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.