Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/79432
Title: Các chỉ số tài chính của nông hộ trồng dưa leo ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long
Authors: Phạm, Lê Thông
Trần, Khánh Ngân
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các chỉ số tài chính đánh giá hiệu quả và các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận trồng dưa leo của nông hộ trên địa bàn huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.
Description: 61 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/79432
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.152.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.