Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7947
Title: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị bán hàng tại văn phòng đại diện MISA Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thị Kim Phượng
Hà, Thị Thu Trang
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tình hình hoạt động của công ty trong các năm gần đây. Đánh giá thực trạng công tác quản trị bán hàng của Văn phòng đại diện MISA Cần Thơ thông qua việc khảo sát trực tiếp nhân viên công ty. - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị bán hàng tại Văn phòng đại diện MISA Cần Thơ.
Description: 99 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7947
ISSN: B1507860
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.82 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.209.138


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.