Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/795
Title: Nhận diện những nhân tố tác động đến hoạt động quản trị công ty của các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam
Authors: Viên, Thế Giang
Bùi, Hữu Toàn
Nguyễn, Trung Kiên
Keywords: Hoạt động quản trị
Ngân hàng thương mại cổ phần
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 1 .- Tr.19-24
Abstract: Bài viết đặt vấn đề những nhân tố tác động đến hoạt động công ty của các NHTMCP; quản trị công ty của NHTMCP; các nhân tố tác động đến việc tuân thủ xây dựng và triển khai khuôn khổ quản trị công ty đối với các NHTMCP; kết luận về những nhân tố tác động đến hoạt động quản trị công ty của các NHTMCP Việt Nam.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/795
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.34 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.