Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7953
Nhan đề: Đánh giá nhận thức và ứng phó với rủi ro do lụt của nông dân huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ
Tác giả: Nguyễn, Văn Ngân
Nguyễn, Thị Kim Thoa
Từ khoá: Kinh tế
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đánh giá nhận thức và tình hình ứng phó rủi ro do lụt của nông dân huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nâng cao nhận thức và các biện pháp ứng phó rủi ro do lụt phù hợp với thực trạng của địa bàn nghiên cứu.
Mô tả: 108 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7953
ISSN: B1401784
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.66 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.